MIPT goes Techmania

CO JE TŘÍDNÍ VÝLET DO TECHMANIA CZ?

Techmania Science Center V Plzni je moderní centrum, ve kterém můžete objevovat, jak funguje svět, experimentovat a seznámit se s vědou a technikou. Nabízí stovky interaktivních exponátů, vědecko-technickou show, m.j. 3D projekce v planetáriu a interaktivní glóbus „Science On a Sphere“. V Techmania najdete popisky

v češtině, němčině a angličtině. Další informace na: www.techmania.cz

Proč má smysl se výletu zúčastnit jako třída?

Když se podaří lidi v mladém věku nadchnout pro přírodní a technické vědy, má to velký význam. Hospodářství 4.0 a digitalizace každodenního života se totiž stanou součástí reality dnešních a budoucích generací. Klíčové kvalifikace v oblasti MIPT (matematika, informatika, přírodní a technické vědy) se staly nutností. Tento projekt navíc umožní péči a prohloubení dobrých kontaktů s našimi německými sousedy.

Kdo se může zúčastnit?

Všechny školní třídy okresu Tirschenreuth od 4. třídy a jejich české partnerské třídy (stávající či nové partnerské školy). Obě se setkají ve stejný čas v Techmania Science Center v Plzni a navštíví expozici společně. Přihlásit se lze nejpozději do 20. října 2017. Čtyři třídy z České republiky a osm z Německa si mohou hledat po jednom partneru ze sousední země.

Jak se můžou třídy přihlásit?

Každé třídní partnerství se může jednou ucházet o třídní výlet na www.DasAusbildungsportal.de. V případě dotazů se prosím obraťte na Ondrej.Stych@seznam.cz. Třída z okresu Tirschenreuth zároveň přihlásí i českého partnera. Předem je třeba se domluvit:

  • nutná je krátká žádost ve formátu pdf (max. 2 stránky A4), která obsahuje
  • popis obou škol, účastnické a partnerské třídy
  • proč právě tyto třídy?
  • začlenění do celkové koncepce?
  • přání ohledně jazykové animace
  • již realizované akce s partnery
  • plánované akce s partnery

Po přijetí žádosti a prověření podkladů budeme vybrané třídy informovat. 

Ve školním roce 2017/2018 může být financováno osm třídních výletů z okresu Tirschenreuth. Kromě toho mohou čtyři české třídy na výlet pozvat po jedné třídě z okresu Tirschenreuth. Zájezdu se tak v příštím školním roce může zúčastnit 12 tříd z okresu Tirschenreuth a 12 z České republiky. 

V německých třídách se bude před každým výletem povinně konat dvouhodinová česká jazyková animace.

Jaké náklady vzniknou?

Školním třídám z okresu Tirschenreuth nevzniknou žádné náklady. Třídy budou vyzvednuty v 8:00 hod u školy a odpoledne se vrátí. Vstup do Techmania stejně tak jako oběd a cestu autobusem budou financovat Euregio ­Egrensis a okres Tirschenreuth. Také jazyková animace je pro všechny účastníky bezplatná. Pro české třídy je vstup a jídlo zdarma, dopravu do Plzně do Techmania musí školy zajistit samy.

PŘESHRANIČNÍ ČESKO-NĚMECKÝ projekt MIPT: 
„Překračovat hranice – bádat – nadchnout“ 

Okres Tirschenreuth započal ve spolupráci se školským úřadem Tirschenreuth, koučingem regionálního pracovního trhu, vzdělávacím managamentem a českým kooperačním partnerem ZÁKLADNÍ ŠKOLOU SOKOLOV a dalšími regionálními aktéry přeshraniční projekt MIPT „Překračovat hranice - bádat - nadchnout“. Projekt financují Euregio ­Egrensis a okres Tirschenreuth. Cílem je podpořit česko-německá školní partnerství a nadchnout tak mladé lidi z příhraničního regionu na obou stranách hranice pro matematiku, informatiku, přírodní a technické vědy.

Leták se všemi informacemi.
Stáhnout nyní.

 

Základní informace:

výlet MIPT do Techmania Science Center
společně s německou partnerskou třídou
pro 4. až 12. třídy
náklady vzniknou jen za dopravu z ČR do Plzně
vstup a jídlo zdarma!

přihlášky nejpozději do: 20.10.2017

žádosti na: www.DasAusbildungsportal.de

Školy okresu Tirschenreuth a jejich české partnerské školy mají možnost jet společně na třídní výlet do Techmania ­Science Center!

Benutzeranmeldung

Zadejte své uživatelské jméno a heslo pro přihlášení na webovou stránku:
přihlásit se

Organizace:

Vzdělávací region
okres Tirschenreuth

zastoupen:

Wirtschaftsförderung und Gründerzentrum im Landkreis Tirschenreuth GmbH

[Podpora hospodářství a zakladatelské centrum v okresu Tirschenreuth]

Konnersreuther Straße 6g, 95652 Waldsassen
Telefon +49 (0) 96 32 / 92 17-0
Fax +49 (0) 96 32 / 92 17-10

vedoucí projektu vzdělávacího managementu